Najčastejšie otázky

Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám kladú osoby, ktoré sa zaujímajú hlavne o projekt a realizáciu stavby štandardného rodinného domu.
Nájdete tu avšak odpovede aj na ďaľšie často kladené otázky najrozličnejšieho charakteru. . .
Budeme  to  tu  priebežne  dopĺňať  a  aktualizovať.


Chvíľku (1-2 dni) vydržte, bude tu nato napísaná príslušná odpoveď. . .

Chvíľku (1-2 dni) vydržte, bude tu nato napísaná príslušná odpoveď. . .

Chvíľku (1-2 dni) vydržte, bude tu nato napísaná príslušná odpoveď. . .